Schooltijden

Op de Immanuelschool hebben wij een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school lunchen. We beginnen elke dag om 08.30 uur.

Op maandag, dindag en donderdag zijn we om 14.30 uur uit en op woensdag om 12.15 uur. De woensdagmiddag hebben alle kinderen dus vrij. Op vrijdag zijn de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur uit en de groepen 5 t/m 8 om 14.30 uur.