Kinderen mogen op de dag dat ze vier jaar worden naar school. Een paar weken hieraan voorafgaand mogen ze een aantal dagdelen komen wennen. Ruim voor de vierde verjaardag van uw kind, krijgt u een uitnodiging om afspraken te maken voor deze wenmomenten. 

Is een hele schoolweek in het begin nog te veel voor uw kind, dan kan het in overleg één of meerdere dagdelen per week thuis blijven. Kinderen zijn leerplichtig op de eerste dag van de maand volgend op de vijfde verjaardag. 

Kinderen die van een andere basisschool naar de Immanuelschool komen, mogen vooraf ook altijd één of meerdere dagdelen komen wennen. Hiervoor worden in overleg met de oude basisschool afspraken gemaakt.