Onderwijskwaliteit

Met trots kunnen wij zeggen dat de Onderwijsinspectie tevreden is over het onderwijs op onze school. 

Samen werken aan een veilige school

Wij willen iedereen op de Immanuelschool een veilige omgeving bieden.  

Alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of buiten de school keuren wij af. We hebben duidelijke afspraken gemaakt om de veiligheid op school te waarborgen. Deze afspraken hebben we vastgelegd in het beleidsplan ‘sociale veiligheid’.  

Aan het begin van elk schooljaar besteden we extra aandacht aan het leren kennen van elkaar. Ook stellen we met de klas groepsregels op. Hierin spreken we af hoe we met elkaar omgaan. We gebruiken een aantal gecertificeerde methodes op dit gebied.