Ons onderwijs

Visie

Wij bieden eigentijds onderwijs dat past bij de belevingswereld van het kind. Onze lessen zijn dynamisch, uitdagend en zorgen ervoor dat onze kinderen wereldwijs de toekomst kunnen instappen. Op onze school mag je fouten maken, daar leer je van.
Successen vieren we samen, omdat elk succes bijdraagt aan het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind.
 
Leren lukt alleen als een kind goed in zijn vel zit, daarom is ‘gelukkig leren’ onze belangrijkste pijler. We bieden onze leerlingen een warme en veilige schoolomgeving, met veel persoonlijke aandacht. Op onze school kunnen kinderen zichzelf zijn. We
helpen en steunen elkaar en spreken elkaar ook aan als dat nodig is. Op een positieve wijze werken we aan de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Ons geloof in God is de belangrijkste inspiratiebron.
 
Ons professionele team zorgt voor stabiliteit, rust en een gelukkige leeromgeving. Een stabiele groep die altijd open staat voor nieuwe ideeën en inzichten. Onze vakkrachten zijn een waardevolle aanvulling op onze school. Zij stimuleren de kinderen bijvoorbeeld op het gebied van muziek, creativiteit en sportiviteit.
 
“Op de Immanuelschool stap je vol vertrouwen de toekomst in”
 

Fundament

We zijn een open christelijke school. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn bij ons! Wij geloven dat elk kind uniek is. Waar wij voor gaan is dat elk kind gezien wordt. Onderwijs is onze kernactiviteit. We willen elk kind voldoende kennis en vaardigheden bijbrengen en goed voorbereiden op het vervolgonderwijs. Ook leren we hoe je omgaat met de ander en jezelf. Als uitgangspunt gebruiken we de belangrijke waarden en normen vanuit de Bijbel, waar God ons, door de verhalen heen, leert hoe we ons leven kunnen leiden.

Gelukkig leren

We vinden het belangrijk wat een kind kan en van daaruit wil leren. Een voorwaarde voor leren is dat kinderen gelukkig zijn en dat ze zich veilig voelen. Door het halen van doelen groeit het zelfvertrouwen van een kind. In de onderbouw wordt spelend en ontdekkend geleerd. Ook wordt gebruik gemaakt van digitale leermiddelen. In de midden- en bovenbouw heeft elk kind een eigen device waarbij de lesstof automatisch toegepast wordt aan het niveau van het kind. De leerkrachten monitoren en coachen, want systemen kunnen alleen reageren op input. Aan ons de mooie taak om te kijken of kinderen goed in hun vel zitten bij wat ze doen.

Op koers met kompas

Kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, kunnen gebruik maken van kompastijd. Samen met de leerkracht en ouder(s) wordt een doel opgesteld van wat een kind wil leren. Onder schooltijd worden kinderen geholpen bij hun eigen leerlijn of bij het plannen en organiseren van een taak. Er is ook ondersteuning voor het leren concentreren en het leren leren. De naam kompas is gekozen, omdat een kompas richting geeft en koersbepalend is. We willen kinderen ondersteunen en richting geven in de route die ze gaan. Die bestemming kan voor elk kind verschillend zijn.

Klaar voor de toekomst

Om de wereld om ons heen beter te begrijpen bieden we de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur binnen een thema aan. Ook burgerschap en creatieve vorming zijn aspecten die in het thematisch onderwijs verwerkt zijn. Kinderen ontwikkelen 21-eeuwse vaardigheden, bijvoorbeeld communiceren, samenwerken, kritisch denken en ict-vaardigheden. Kinderen leren om vanuit een vraag onderzoek te doen om tot een antwoord te komen. Thematisch onderwijs zorgt voor grote betrokkenheid en motivatie van kinderen. Het mooie van deze onderwijsvorm is dat kinderen leren eigenaar te worden van hun leerproces. Het sluit heel mooi aan bij de verschillende talenten die kinderen hebben.

Samen leren en ontdekken

Samen werken, samen leren en samen plezier maken. Dat gaat het beste met leeftijdsgenoten. Daarom zorgen wij ervoor dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. De lessen zijn dynamisch, uitdagend en vernieuwend en passen bij de belevingswereld van de kinderen. Op onze school geldt: fouten maken mag. Daar leren de kinderen juist van! Successen vieren we samen. Want van elk succes krijg je meer zelfvertrouwen. Zo zorgen we ervoor dat onze leerlingen wereldwijs de toekomst instappen.  

Spelen en ontdekken

In de groepen 1, 2 en 3 leren de kinderen al spelend en ontdekkend. We besteden aandacht aan thema’s die dicht bij de belevingswereld van kinderen liggen. Ze voeren zelfbedachte opdrachten uit die passen bij deze thema’s. Door onderling te praten, te overleggen met elkaar en dagelijkse situaties na te spelen, leren zij samen te werken en problemen op te lossen.