Communicatie

Wij vinden het als team belangrijk om te weten of om te vertellen hoe het gaat met uw kind. Daarom zijn er gedurende het schooljaar regelmatig momenten waarop u de leerkracht(en) kunt spreken en u de gelegenheid hebt om met de leerkracht(en) van gedachten te wisselen. Op de halfjaarkalenders staan de data van deze momenten vermeld. Klik hiernaast.

Informatie geven we door middel van:

 • de schoolgids met algemene, praktische informatie over onze school;
 • de samenvatting van de schoolgids waarin alle informatie voor het komende/lopende schooljaar staat;
 • de halfjaarkalenders waarop alle activiteiten en vrije dagen van het komende/lopende schooljaar staan;
 • de informatieavonden, voor alle ouder(s)/verzorger(s) samen;
 • de koffieochtenden waarbij ouder(s)/verzorger(s) met elkaar en/of de directie in gesprek kunnen gaan, soms n.a.v. een thema;
 • de gespreksavonden voor individuele gesprekken tussen ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht(en);
 • de inloopweek, waarin ouder(s)/verzorger(s) welkom zijn in de klassen tijdens de lessen;
 • spreektijd, waarin ouder(s)/verzorger(s) welkom zijn om na schooltijd even met de leerkracht van gedachten te wisselen; 
 • de website van onze school (www.d4w.nl/scholen/immanuelschool)
 • het beschermde gedeelte van de website waarop u de informatie van de klas(sen) van uw kind(eren) kunt lezen en ziet wat er zoals gedaan is (Social Schools);
 • de nieuwsbrief die eens in de 14 dagen (meestal op donderdag) naar u wordt verstuurd via Social Schools;
 • mailcontact met u als ouder(s)/verzorger(s) om u voldoende en direct op de hoogte te houden van specifieke klassensituaties