Samenwerking

Wij willen als team een goede samenwerking met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen, zodat thuis en school goed op elkaar aansluiten en de kinderen weten wat ze waar kunnen verwachten. 

Als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling met kinderen en er is externe ondersteuning nodig kunnen we een beroep doen op ons eigen ondersteuningsteam binnen onze stichting. Ook kunnen we hulp vragen bij Passenderwijs, ons samenwerkingsverband.

Als er vragen rondom opvoeding en opgroeien zijn kunnen ouders terecht bij het Stadsteam Oudewater. Het Stadsteam Oudewater werkt nauw samen met alle maatschappelijke organisaties in Oudewater en de gemeente. Vragen die het Stadsteam Oudewater zelf kan beantwoorden, worden direct opgepakt. Ook biedt het team zoveel mogelijk zelf de gewenste ondersteuning. Bij meer complexe vragen zoekt het stadsteam samenwerking. Bij voorkeur lokaal, maar waar noodzakelijk ook daarbuiten. Het Stadsteam Oudewater is volledig bevoegd om specialistische diagnose te stellen en/of ondersteuning in te roepen. Voor meer info: www.stadsteamoudewater.nl 

De betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de Immanuelschool is groot. Ze denken mee over het beleid van de school in de Schoolraad en de Medezeggenschapsraad of in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van De Vier Windstreken.
Ook organiseren ze verschillende activiteiten voor de school in de Ouderraad.