Educatief partnerschap

Opvoeden kunnen wij niet alleen. Daarom willen wij als team een goede samenwerking met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen, zodat thuis en school goed op elkaar aansluiten en de kinderen weten wat ze waar kunnen verwachten. Als wij als volwassen goed samen kunnen werken, krijgen de leerlingen een eenduidig beeld van wenselijk gedrag.

De betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de Immanuelschool is groot. Ze denken mee over het beleid van de school in de Schoolraad en de Medezeggenschapsraad of in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van De Vier Windstreken.
Ook organiseren ze verschillende activiteiten voor de school in de Ouderraad.