Helpen op school

Naast de verschillende raden zijn de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen betrokken bij allerlei activiteiten die de school organiseert. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij excursies, bij feesten of als leesouder. Ouder(s)/verzorger(s) zijn bereid deze hulp te bieden om de onderwijstijd van hun kind zo prettig mogelijk te maken. Er zijn diverse werkzaamheden met een ondersteunend karakter; de leerkracht blijft verantwoordelijk.

Minimaal helpen bij één activiteit

We vragen u als ouder/verzorger om bij minimaal één activiteit per schooljaar betrokken te zijn. Naast het feit dat we zonder uw hulp bepaalde activiteiten niet kunnen organiseren, vinden de kinderen het erg leuk als hun ouder/verzorger een keer helpt op school. Het is voor u een mooi moment om een keer in de klas en/of school te kijken en het dagelijks leven van uw kind op school van dichtbij mee te maken. Deze vrijwillige werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de school.
De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor iedereen die binnen de schoolorganisatie bezig is met de uitvoering van taken.

Intekenlijst

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een intekenlijst voor hulp bij activiteiten. Daarop kunt u uw voorkeur aangeven. In de loop van het schooljaar doen we incidenteel een oproep aan ouders om ons te helpen.