Helpen op school

Naast de verschillende raden zijn de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen betrokken bij allerlei activiteiten die de school organiseert. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij excursies, bij feesten of als leesouder. Ouder(s)/verzorger(s) zijn bereid deze hulp te bieden om de onderwijstijd van hun kind zo prettig mogelijk te maken. Er zijn diverse werkzaamheden met een ondersteunend karakter; de leerkracht blijft verantwoordelijk.

Expertisepool

De schoolraad heeft een expertisepool opgezet waar u als ouder aan kunt geven waar u school in zou willen ondersteunen. U kunt daarop inschrijven met datgene waar uw talenten liggen.