Leerlingparticipatie

In de groepen 6, 7 en 8 worden kindgesprekken gehouden. Dit is een 15-minutengesprek waarbij de leerling met zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) en de groepsleerkracht(en) in gesprek gaat over de doelen die ze zich stellen over de aankomende periode. Waarbij centraal staat wat de leerling wil leren, hoe hij/zij dat wil bereiken en hoe de opvoeders daarbij kunnen helpen en/of begeleiden.