Leerlingparticipatie

In de groepen 6, 7 en 8 worden kindgesprekken gehouden. Dit is een 15-minutengesprek waarbij de leerling met zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) en de groepsleerkracht(en) in gesprek gaat over de doelen die ze zich stellen over de aankomende periode. Waarbij centraal staat wat de leerling wil leren, hoe hij/zij dat wil bereiken en hoe de opvoeders daarbij kunnen helpen en/of begeleiden.

Leerlingenraad

Op de Immanuelschool vinden we het ook belangrijk dat leerlingen een stem hebben en meedenken met de ontwikkelingen op school. Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen gekozen worden in de leerlingenraad. Zij vertegenwoordigen de andere leerlingen en is klankbord voor de directie en MR.