Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de ouders en het personeel richting de directie en het bestuur.

De samenstelling van de MR in het schooljaar 2021-2022 is als volgt:

Oudergeleding:

  • André Prins (voorzitter)
  • Adriaan Hoogendoorn
  • Liesbeth van Lindenberg

Personeelsgeleding:

  • Jacqueline Post
  • Jeanet Geneugelijk
  • Mineke Huisman

Als u (ouder of personeelslid) zaken hebt, waarvan u vindt dat die in het overleg tussen MR en directie besproken moeten worden, schroom niet om met een van ons contact op te nemen. Alleen met uw input kunnen wij op een goede manier uw belangen behartigen! Het e-mailadres is mr.immanuelschool@d4w.nl

Klik hiernaast voor het recentste jaarverslag van de medezeggenschapsraad.