Ouderbijdrage en andere kosten

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor zaken die niet door het ministerie bekostigd worden, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en de paaslunch. Voor instromers geldt een aangepast tarief. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, gaan we ervan uit dat ieder zijn of haar steentje bij draagt.

De hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld door de MR en de OR op € 25,- per leerling.

Andere kosten

Naast de ouderbijdrage wordt er nog een apart bedrag gerekend voor het schoolreisje of het schoolkamp.

De kosten van zowel het schoolreisje als het schoolkamp bedragen dit schooljaar € 25,-.