Ouderbijdrage en andere kosten

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor zaken die niet door het ministerie bekostigd worden, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en de paaslunch. Ook worden de kosten voor de tussenschoolse opvang betaald vanuit de ouderbijdrage. Voor instromers geldt een aangepast tarief. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, gaan we ervan uit dat ieder zijn of haar steentje bijdraagt. Kinderen zullen nooit uitgesloten worden van activiteiten als het voor u niet mogelijk is om de ouderbijdrage te betalen.

De hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld door de MR en de OR op € 65,- per leerling.

Andere kosten

Naast de ouderbijdrage wordt er nog een apart bedrag gerekend voor het schoolreisje of het schoolkamp.

De kosten van zowel het schoolreisje voor groep 3-7 als het schoolkamp bedragen dit schooljaar € 25,-. De kosten voor het schoolreisje van groep 1-2 bedragen € 10,- per leerling.