Ouderraad

Onze school is erg blij met en trots op de vele ouders die ons enthousiast helpen en met ons meedenken. De ouderraad (OR) regelt allerlei activiteiten op onze school. Om die taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat suggesties, kritiek, opmerkingen en wensen vanuit de ouders voor of op de activiteiten kenbaar gemaakt worden.

Tot de taak van de ouderraad horen bijvoorbeeld:

  • het verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten,
  • het organiseren van dienstverlening en het beleggen van een vergadering per jaar met de ouders.

Dit schooljaar bestaat de OR uit de volgende personen:

  • Leonie van den Brink (voorzitter)
  • Conny Hagoort
  • Linda de Heer
  • Andrea van Herk
  • Marion Klaster
  • Tamara Langendijk
  • Jolanda Maaijen
  • Marieke Treur

Klik hiernaast voor de powerpoint van de jaarvergadering.