Ouderraad

Onze school is erg blij met en trots op de vele ouders die ons enthousiast helpen en met ons meedenken. De ouderraad (OR) regelt allerlei activiteiten op onze school. Om die taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat suggesties, kritiek, opmerkingen en wensen vanuit de ouders voor of op de activiteiten kenbaar gemaakt worden. Het mailadres waarop u de OR kunt bereiken is or.immanuelschool@d4w.nl 

Tot de taak van de ouderraad horen bijvoorbeeld:

 • het verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten,
 • het organiseren van dienstverlening en het beleggen van een vergadering per jaar met de ouders.

Dit schooljaar bestaat de OR uit de volgende personen:

 • Andrea van Herk
 • Anne Alles
 • Carolien Hoang
 • Conny Hagoort
 • Esther/Hilbren de Gier
 • Linda Bongers
 • Lise Gelderblom
 • Maaike Verweij
 • Marieke van der Eijk