Schoolraad

De schoolraad (SR) is samengesteld uit ouders/verzorgers binnen de school die zich beschikbaar hebben gesteld. De SR is de gesprekspartner van de directie van de school betreffende de identiteit van de school en de kwaliteit van het onderwijs. 

Samenstelling

De schoolraad bestaat uit de volgende personen:

  • Anne Scherpenzeel
  • Anneke Verkleij
  • Corné Hoogendoorn
  • Cristi Geurts
  • Hanneke Rodrigo
  • Lisette Nieuwenhuizen
  • Marije de Vries

Zittingsduur

Leden van de schoolraad worden gekozen voor een periode van vier jaar en kunnen op basis van herverkiezing tweemaal worden herbenoemd. Het periodiek aftreden van de leden van de schoolraad geschiedt volgens een opgesteld rooster van aftreden.

Overleg met de ouders en verzorgers

De schoolraad stelt de ouders/verzorgers van de leerlingen van de school ten minste één maal per jaar in de gelegenheid om tijdens een daartoe door de schoolraad te beleggen vergadering de algemene gang van zaken in de school te bespreken.

Heeft u een vraag voor de schoolraad, mail dan naar sr.immanuelschool@d4w.nl.