Vrienden van de Immanuelschool

Toen de Immanuelschool in het jaar 2000 deel ging uitmaken van De Vier Windstreken is de Vereniging een school met de Bijbel te Oudewater, opgericht in 1882, opgeheven.
Het plaatselijk bestuur van de Vereniging een school met de Bijbel te Oudewater is schoolraad geworden en de financiële middelen zijn overgedragen naar de vereniging Vrienden van de Immanuelschool.

Deze vereniging schenkt regelmatig geld uit het vermogen van de voormalige vereniging voor doelen die kwaliteit en de identiteit van de Immanuëlschool ten goede komen (bijvoorbeeld de bijbels voor de leerlingen van groep 8 en een kerstboek voor elke leerling ).

Het gaat hierbij strikt om zaken die gerelateerd zijn aan de identiteit van de school en die niet bekostigd worden door de overheid.
We stellen het op prijs als u lid wordt van deze vereniging. U kunt hiervoor contact opnemen met school. Wij geven u dan de contactgegevens door van de secretaris> U kunt ook mailen naar: vriendenvandeimmanuelschool@gmail.com

Lees het jaarverslag op de link hiernaast.

Wilt u lid worden van de Vrienden van de Immanuelschool, vul dan het aanmeldformulier in en stuur deze of naar school of naar één van de bestuursleden van de Vrienden van de Immanuelschool.