Gelukkig leren           

Succeservaringen

We vinden belangrijk wat een kind al kan. Dat is het vertrekpunt voor het leren. We werken met doelen die haalbaar en uitdagend zijn voor kinderen. Door het behalen van doelen doen kinderen succeservaringen op en daardoor groeit het zelfvertrouwen. Nieuwe doelen en leerervaringen worden vol zelfvertrouwen aangegaan. 

Wij willen dat kinderen zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten. We weten uit onderzoek dat het leren dan beter gaat. Wij zetten in op "gelukkig leren voor elk kind!". 

Spelen en ontdekken

In de groepen 1, 2 en 3 wordt spelend en ontdekkend geleerd met thema's die heel dicht bij de belevingswereld van kinderen liggen. Hierdoor heeft elk kind inbreng en worden leerervaringen opgedaan en hun woordenschat uitgebreid. Kinderen voeren zelfbedachte opdrachten uit in de werkplaats die nodig zijn voor het thema. In de kleine kring wordt kennis uitgewisseld, ideeën opgedaan en extra ondersteuning geboden. Door het na spelen van dagelijks herkenbare situaties breiden kinderen hun woordenschat uit en lossen ze problemen op.

Klaar voor de toekomst

Op de Immanuelschool heeft elk kind een eigen device met slimme software. De lesstof van rekenen en taal wordt automatisch aangepast aan het niveau van het kind. De leerkrachten monitoren en coachen, want systemen kunnen alleen reageren op input. Aan ons de mooie taak om te kijken of kinderen goed in hun vel zitten bij wat ze doen.

Bewegen

Daarnaast vinden we werken met boeken en schriften ook heel belangrijk. Er is een mooie balans tussen digitale en fysieke werkopdrachten. Dit wordt afgewisseld met activiteiten waarbij kinderen bewegend leren.