Missie en visie

Onze school is een open christelijke school. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn bij ons op school! Wij zijn de Immanuelschool. De naam Immanuel betekent : ‘God is met ons’ . Deze belofte willen we de kinderen meegeven. We zijn een school en dat betekent dat onderwijs geven onze kernactiviteit is. We willen elk kind voldoende kennis en vaardigheden bijbrengen en goed voorbereiden op het vervolgonderwijs. Deze kennis en vaardigheden betreffen ook hoe je omgaat met de ander en jezelf. Daar gebruiken we als uitgangspunt de belangrijke waarden en normen vanuit de Bijbel, waar God ons, door de verhalen heen, leert hoe we ons leven kunnen leiden. 

Uitgangspunt in ons onderwijs is dat elk kind een uniek schepsel van God is. En omdat we dit geloven is het vanzelfsprekend dat we elkaar (leerlingen, ouders en teamleden) respecteren.