School en omgeving

Goede doelen

Er wordt niet meer, zoals voorheen, elke maandag geld gespaard voor een doel. We hebben gemerkt dat dit niet of nauwelijks leeft en ook contact geld is steeds minder in omloop. We kiezen nu een paar doelen per jaar waar we wat grootser uitpakken. Het doel van dit jaar was in eerste instantie gericht op asielzoekers maar is door de nood in Oekraïne aangepast.

Incidenteel doen we ook mee aan andere acties voor goede doelen.

Activiteiten vanuit het Cultuurhuis

Een van de verplichtingen die we als ‘gebruiker’ van het Cultuurhuis hebben, is dat we met elkaar een aantal gezamenlijke activiteiten opzetten, waarbij we van elkaars talenten en kwaliteiten gebruikmaken. Voorbeelden hiervan zijn de gezamenlijke opening tijdens de kinderboekenweek en een project over erfgoed en mediakunst.

Excursies

Bij de kleuters doen we excursies die aansluiten bij het thema waar we over aan het werk zijn. Andere groepen gaan naar excusies die in overleg met school worden samengesteld door de cultuurcoach van Oudewater, door de Vrienden van de Immanuelschool en/of door andere educatieve partners.