School en omgeving

Goede doelen

Er wordt niet meer, zoals voorheen, elke maandag geld gespaard voor een doel. We hebben gemerkt dat dit niet of nauwelijks leeft en ook contact geld is steeds minder in omloop. We kiezen nu een paar doelen per jaar waar we wat grootser uitpakken. Het doel van dit jaar is een dorpje in Roemenië waar Carin, onze lio-stagiaire in de vakantie naar toe zal gaan om te helpen met bouwwerkzaamheden, uitdelen van voedselpakketten en andere dingen die nodig zijn.

We doen ook mee aan andere acties voor goede doelen, zoals de Actie 4 Kids, waarbij de kinderen schoenendozen vullen en we helpen het Liliane Fonds met de actie ‘Wij trekken aan de bel’. 

Activiteiten vanuit het Cultuurhuis

Een van de verplichtingen die we als ‘bewoners’ van het Cultuurhuis hebben, is dat we met elkaar een aantal gezamenlijke activiteiten opzetten, waarbij we van elkaars talenten en kwaliteiten gebruikmaken. Voorbeelden hiervan zijn de gezamenlijke opening tijdens de kinderboekenweek en een project over erfgoed en mediakunst.

Excursies

Bij de kleuters doen we excursies die aansluiten bij het thema waar we over aan het werk zijn. Andere groepen gaan naar excusies die worden aangeboden door Kunst Centraal, door de Vrienden van de Immanuelschool en/of door andere educatieve partners.