Sociale veiligheid

Het pedagogisch klimaat op onze school is zo dat jongens en meisjes maar ook de leerkrachten zich prettig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en functioneren.
De school neemt stelling tegen elke vorm van intimidatie en discriminatie. We maken ons sterk voor een veilig en gelijkwaardig omgaan met elkaar.

Schoolregels

Het werken aan sociale vaardigheden is een belangrijke doelstelling binnen het onderwijs. Door onder andere methodes te gebruiken die op sociale vaardigheden gericht zijn, proberen wij hieraan een bijdrage te leveren. In de school ziet u overal onze schoolregels. Deze geven aan hoe wij met elkaar willen omgaan. De regels gaan uit van het positieve standpunt: ‘Zo doen wij het hier’.

De algemene regels zijn gevisualiseerd in pictogrammen die overal in school hangen, zowel in gangen als in de klas.

  • Ik, jij, hij of zij… iedereen hoort erbij!
  • Als de ander praat, ben je stil. Dan hoor je wat die zeggen wil!
  • Pesten is nooit goed. Zorg dus dat je aardig doet!
  • Slaan of schoppen? Daar moet je snel mee stoppen!
  • Alle dingen hebben een doel. Kapotmaken is niet cool!
  • Rennen doe je op het schoolplein. Binnen moet je rustig zijn!

De groep en de leerkracht bespreken de regels en maken zo nodig daar eigen routines bij: ze geven een concrete inhoud aan deze regels. Hierdoor worden het hun regels.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Aan de hand van de sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode ‘Leefstijl’ komen de kinderen ieder jaar in aanraking met zes thema’s. De methode biedt verschillende activiteiten en werkvormen om de kinderen te betrekken bij de thema’s. U kunt hierbij denken aan kringgesprekken, spel en drama.
De zes thema’s zijn verspreid over het schooljaar en worden schoolbreed behandeld.
De thema’s starten daarom met een gezamenlijke opening.
Als ouder wordt u regelmatig geïnformeerd over het onderwerp van het te behandelen thema. Om de koppeling met de thuissituatie te maken, nemen de leerlingen vragenlijsten en opdrachten mee naar huis.

Training sociale vaardigheden

Kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken als het gaat om sociale vaardigheden en weerbaarheid bieden we ‘Blij met mij’ aan. Deze ondersteuning is mogelijk binnen onze stichting De Vier Windstreken.
De training vindt in Gouda plaats, met een aantal groepen per jaar. Twee begeleiders werken met een groepje kinderen gedurende 10 lessen. Deze lessen vinden doorgaans op woesdagmiddag plaats.

Omgangsprotocol

Naast de regels is er een omgangsprotocol op school aanwezig. Hierin is onder andere het beleid tegen pesten opgenomen. Daarin staat bijvoorbeeld wat de consequenties zijn van pestgedrag.