Sociale veiligheid

Op de Immanuelschool vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Onze stichting De Vier Windstreken (D4W) heeft in samenwerking met de scholen en de GGD een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Dit plan is weergegeven in bovenstaande infographic.

Door te klikken op de afbeelding wordt een interactieve pdf gedownload en krijgt u meer informatie over de afspraken met betrekking tot Sociale Veiligheid binnen D4W en onze school.
Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. We willen een leef- en leerklimaat bieden waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school.

De afspraken rondom sociale veiligheid zorgen voor duidelijkheid waardoor we hopen dat alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school voorkomen kunnen worden.

Het zorgt ook voor duidelijkheid bij de te nemen maatregelen bij incidenten zodat het niet escaleert.

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.
Binnen het plan van Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld:

 • Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Helma Feunekes
 • Vertrouwenspersoon: Rachel Heuer
 • Directeur: Hanneke van der Snoek
 • Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel

Naast de 3 gedragsregels uit het Veiligheidsplan…

 • Iedereen is anders en we horen er allemaal bij; 
 • We helpen elkaar; 
 • We zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving;

…. besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen.
Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren.
Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, zoals:

 • ‘Veiligwijs’, lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;
 • Leefstijl, een methode voor sociale en emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8.
 • Het signaleringsinstrument ‘ZIEN;’, die de sociale en emotionele ontwikkeling in kaart brengt, inclusief handelingstips.
 • Het SENSOA vlaggensysteem om om te gaan met grensoverschrijdend gedrag;


Soms heeft een kind meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kunnen bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of ‘Veilig Thuis’. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt.
De contactpersoon van het jeugd- en gezinsteam is: Leonie Foncke
De contactpersoon van het CJG (jeugdverpleegkundige) is: Alinda Boiten

Schoolregels

In de school ziet u overal onze schoolregels. Deze geven aan hoe wij met elkaar willen omgaan. De regels gaan uit van het positieve standpunt: ‘Zo doen wij het hier’.

De algemene regels zijn gevisualiseerd in pictogrammen die in de klas zijn opgehangen.

 • Ik, jij, hij of zij… iedereen hoort erbij!
 • Als de ander praat, ben je stil. Dan hoor je wat die zeggen wil!
 • Pesten is nooit goed. Zorg dus dat je aardig doet!
 • Slaan of schoppen? Daar moet je snel mee stoppen!
 • Alle dingen hebben een doel. Kapotmaken is niet cool!
 • Rennen doe je op het schoolplein. Binnen moet je rustig zijn!

De groep en de leerkracht bespreken de regels en maken zo nodig daar eigen routines bij: ze geven een concrete inhoud aan deze regels. Hierdoor worden het hun regels.

Omgangsprotocol

Naast de regels is er een omgangsprotocol op school aanwezig. Hierin is onder andere het beleid tegen pesten opgenomen. Daarin staat bijvoorbeeld wat de consequenties zijn van pestgedrag.