Passend onderwijs

Door het Passend Onderwijs zijn wij verplicht ervoor te zorgen dat voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek beschikbaar is.

Kompas

Op de Immanuelschool willen we hieraan tegemoet komen door de onderwijsvoorziening "Kompas". Deze onderwijsvoorziening is er voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om binnen het regulier onderwijs een ononderbroken ontwikkeling te doorlopen.

Binnen deze onderwijsvoorziening worden kinderen met een eigen leerlijn ondersteund. Ook is er ondersteuning voor kinderen bij het plannen en organiseren van hun taak en het leren concentreren op hun taak. Ook het leren leren is een onderdeel waar aandacht aan besteed wordt.

De naam van deze onderwijsvoorziening is: “kompas”. Deze naam is gekozen omdat een kompas richting geeft en koersbepalend is. We willen kinderen ondersteunen in de route die ze gaan. De bestemming kan voor kinderen verschillend zijn, we zijn er dan ook om bij te sturen en richting te geven.

Door kinderen een paar keer per week buiten hun klas extra ondersteuning te bieden blijft thuisnabij onderwijs voor elk kind een optie.

Als de extra ondersteuning onvoldoende passend is dan zoeken we met u naar een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die uw kind nodig heeft. Er wordt dan in overleg met u een passende plek op een andere school geboden.

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Informatie over de ondersteuning die onze school biedt, kunt u vinden in het ondersteuningsprofiel.

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passenderwijs.