Ongevallenverzekering

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen en een schoolongevallenverzekering. De verzekeringen zijn afgesloten via Verus bij verzekeringsmakelaar Raetsheren van Orden B.V.