Schoolgids en schoolplan

Schoolgids

De schoolgids is een document waar alle wettelijke zaken die verplicht zijn om te vermelden zijn opgenomen. De medezeggenschapsraad heeft de schoolgids gelezen en akkoord bevonden.

Aan ouder(s)/verzorger(s) die informatie over de school willen in verband met het zoeken van een school voor hun kind, kan informatie worden toegestuurd.

U kunt de schoolgids hiernaast vinden.

Samenvatting van de schoolgids

In de samenvatting van de schoolgids staat veel praktische informatie over het aankomende/lopende schooljaar die voor ouder(s)/verzorger(s) van belang zijn. Het betreft gegevens die van jaar tot jaar opnieuw worden vastgesteld.

U kunt de samenvatting hiernaast vinden. 

Kalenders

Op de halfjaarkalenders staan alle activiteiten, vakanties en studiedagen vermeld. Zo bent u op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken in de school. Ze worden aan het begin van het nieuwe schooljaar uitgedeeld aan alle ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van de school.

U kunt de kalenders hiernaast vinden.

Schoolplan

Het schoolplan is een vierjarig plan dat bedoeld is als hulpmiddel voor het werken aan de ontwikkeling van de school. In het schoolplan staat beschreven hoe wij het onderwijs inrichten, wat de doelstellingen en de uitgangspunten van de school zijn. Ook staat hierin vermeld hoe we de kwaliteit van het onderwijs de komende periode willen verhogen. Het schoolplan vindt u hiernaast.

Ouders, bestuur en Inspectie hebben door middel van het schoolplan inzicht in wat er in de school gebeurt. Elk jaar worden de plannen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De medezeggenschapsraad heeft het schoolplan goedgekeurd.