Huiswerk

We geven kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, werk mee naar huis, wat ze daarna weer mee naar school moeten nemen. We doen dat om de kinderen te leren omgaan met huiswerk als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Bovendien kan het een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgevoel en het gevoel voor tijdplanning.

 • In groep 3 krijgen de kinderen in principe geen huiswerk. Het kan zijn dat het verstandig is om thuis wat extra werk te doen als dat nodig is. U kunt hierbij denken aan rekenen of lezen. De afspraken hierover maakt u als ouders met de leerkracht. 
 • De leerlingen van groep 4 krijgen de woorden van spelling mee naar huis om te oefenen. Het kan ook voorkomen dat u gevraagd wordt om thuis extra ‘de tafels’ te oefenen of te leren.
 • In groep 5 wordt wat meer huiswerk meegegeven. Zo starten de kinderen met eenvoudige woordjes van Engels en blijven de tafels belangrijk. Daarnaast krijgen de kinderen ook regelmatig een taalblad mee om thuis te maken.
 • Groep 6: topografie (plaatsnamen, rivieren enzovoort) worden één keer in de twee à drie weken als huiswerk meegegeven. Ook woordjes en zinnen van Engels wordt meegegeven. Daarnaast is er ook regelmatig een blad van taal om te maken.
 • Groep 7: topografie (plaatsnamen, rivieren, enzovoort) worden één keer in de twee à drie weken meegegeven als huiswerk. Daarnaast worden ook woordjes en zinnen van Engels meegegegeven. Verder is er regelmatig huiswerk wat bestaat uit redactiesommen, werkwoordspelling en taal/ begrijpend lezen.
 • Groep 8: topografie (plaatsnamen, rivieren, enzovoort) worden één keer in de twee à drie weken meegegeven als huiswerk. Daarnaast worden ook woordjes en zinnen van Engels meegegegeven. Verder is er regelmatig huiswerk wat bestaat uit redactiesommen, werkwoordspelling, studievaardigheden en taal/ begrijpend lezen.
 • Het huiswerk wordt meestal één week van te voren opgegeven.
 • Naast dit ‘gewone’ huiswerk krijgen de kinderen ook andere opdrachten om thuis uit te werken of voor te bereiden, zoals werkstukken, boekbesprekingen en spreekbeurten.
 • Wij zien graag dat de kinderen vanaf groep 4 een multomap hebben om het huiswerk in te stoppen.
 • Een (passende) agenda is voor de leerlingen van groep 7 zeer gewenst en voor de leerlingen van groep 8 verplicht.
 • Graag zien wij dat alle kinderen vanaf groep 5 een stevige tas (bijvoorbeeld een rugzak) bij zich hebben om spullen in te vervoeren.