Ziek melden

Ziekmelding dient z.s.m. plaats te vinden, mondeling op school of telefonisch voor aanvang van de lessen. Het telefoonnummer van de school is 0348 56 16 14

Voor overige verlofaanvragen dient u, minimaal zes weken van te voren, contact op te nemen met de directie. Voor meer informatie en/of een verlofformulier: zie kopje "verlof vragen"