Ziek melden

Als uw kind ziek is wilt u dit dan telefonisch doorgeven voor half negen? Het telefoonnummer van de school is 0348 56 16 14