Taalklas Oudewater

Op onze school bieden we eerste opvang aan alle kinderen die net in Nederland zijn in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deze kinderen komen in de Taalklas.

De Taalklas biedt een leerrijke omgeving voor deze kinderen, waarin ze de Nederlandse taal eigen kunnen maken. Het onderwijs is in deze klassen vooral op taal gericht. Naast veel aandacht voor taal krijgen de kinderen ook alle reguliere vakken aangeboden, zoals
rekenen, wereldoriëntatie en bewegingsonderwijs. Ons doel is om het kind na 1 jaar (40 schoolweken) in te laten stromen in een reguliere klas en dat de leerling het onderwijs dan verder kan volgen.  Dit kan op iedere willekeurige school in Oudewater.

Voor kinderen die 4 of 5 jaar zijn is er geen speciale opvangklas. Het kleuterprogramma is 
al ingericht op de taalontwikkeling en het communiceren met elkaar. Anderstalige kleuters komen dus gewoon in onze reguliere kleuterklas.